Rój

W ten sposób nazywamy rodzinę pszczelą (robotnice, trutnie i królową), która opuszcza dotychczasowe domostwo i szuka nowego miejsca na osiedlenie. Może to być np.: inny pusty ul lub dziupla. 

Rój początkowo skupia się w tzw. kłąb rojowy i na jakiś czas osadza w miejscu nieosłoniętym, na przykład na pobliskiej gałęzi i pozostaje na niej dopóki pszczoły zwiadowczynie nie znajdą nowego miejsca do życia. 

Gdy rodzina uzna jakieś miejsce za odpowiednie, wówczas przenosi się tam i przystępuje do budowy woskowych plastrów, a wraz z pojawieniem się w gnieździe czerwiu i zapasów – rój przekształca się w typową rodzinę pszczelą.