Siła rodziny

Coś o co zabiega każdy hodowca pszczół i jest to wielkość rodziny, którą można zmierzyć stosując wagę lub szacując na podstawie tego ile pszczół “obsiada” określoną liczbę ramek w ulu. 

W szczycie sezonu zakłada się, że silne rodziny powinny liczyć co najmniej 40 tys. (10 tys = 1 kg). Aczkolwiek jest to dolna granica. Średnio przy obfitych pożytkach rodzina liczy między 100, a 120 tys. pszczół. Dla porównania: kłąb zimowy tworzy zaledwie 10-15 tys. pszczół i to absolutnie wystarczy rodzinie do przeżycia.