Kłąb

Kłąb -Otaczające matkę podczas zimy, skupisko pszczół w którym robotnice siedzą blisko siebie i tylko nieznacznie zmieniają swoje położenie. Pszczoły znajdujące się na zewnątrz kłębu są najbardziej zwarte, a te wewnątrz mają między sobą większy dystans. Z czasem zamieniają się miejscami, by te z zewnątrz mogły się ogrzać.

Taki kłąb nazywamy kłębem zimowym. Rozróżnia się również kłąb rojowy, tworzony latem poza ulem przez uciekający rój,