Macierzak

Macierzakiem nazywamy rodzinę po wyrojeniu (wydaniu roju). Jest ona słaba na skutek ubytku znacznej liczby pszczół robotnic (w tym zbieraczek) oraz czerwiącej matki. Sytuacja normuje się z chwilą przyjścia na świat nowego pokolenia młodych robotnic oraz po osiągnięciu przez matkę dojrzałości płciowej i składania przez nią jajek.