Wymiana matek pszczelich

Dochodzi do niej, gdy obecna w rodzinie matka nie składa odpowiedniej liczby jaj i/lub nie produkuje dostatecznej ilości substancji matecznej, która spaja rodzinę. Wówczas pszczelarz lub pszczoły dokonują wymiany takiej matki na nową i młodą.