Odkład

Utworzona przez człowieka rodzina pszczela. Składa się z kilku plastrów z czerwiem i obsiadającymi je pszczołami, które odbiera się od jednej lub kilku silnych rodzin.