Poidło

Źródło wody, które warto aby znalazło się w pobliżu uli. Może to być naczynie wyłożone mchem lub ciemnymi kamieniami, które łatwo chłoną energię ze Słońca i oddają ją do wody, która jest odpowiednio ciepła.