Rabunek

Odbieranie przez pszczoły robotnice zapasów pokarmu zgromadzonych przez inne rodziny. Najczęściej występuje w okresach bezpożytkowych, kiedy pszczoły cierpią głód. Aczkolwiek przyczyną może być także błąd pszczelarza polegający na np.: niedokładnym zamknięciu ula po przeglądzie lub zbyt powolne jego przeglądanie.