Oblot

Lot pszczół wykonywany w pobliżu ula i nie jest związany ze zbiorem pożytku. Może być lotem oczyszczającym w celu oddania kału (ponieważ pszczoły nigdy nie robią tego w swoim gnieździe) lub lotem orientacyjnym (wykonywanym przez pszczoły opuszczające gniazdo po raz pierwszy).

Zdarza się, że oblot orientacyjny jest jednocześnie lotem oczyszczającym.