Rok pszczelarski

Okres, który wyznaczają miesiące stanowiące przygotowanie pszczół do zimy (tj. czas karmienia i ostatnich pożytków letnich). W naszym kraju rok ten rozpoczyna się w okolicach sierpnia i trwa tyle samo co rok kalendarzowy.

Mówi się, żę ostatnie miodobranie jest końcem roku pszczelarskiego, a to jak przygotujemy pszczoły do zimowli (czyt. jak rozpoczniemy rok pszczelarski) – będzie miało decydujący wpływ na zbioru miodu w kolejnym roku.