Czerw

Termin ten używany jest, gdy opisuje się stadia rozwojowe pszczoły miodnej (od jajka do poczwarki). Czerw rozwija się w komórkach woskowego plastra i najbardziej pożądaną odmianą jest czerw zwarty, czyli regularnie rozmieszczony na plastrze. Świadczy to o dobrej jakości matki pszczelej, dostatku pokarmu oraz właściwym rozwoju rodziny.

Powodem do niepokoju pszczelarza może być czerw rozstrzelony, czyli rozmieszczony tak, że między nim znajduje się dużo pustych komórek. Przyczyną tego stanu rzeczy może być wada lub podeszły wiek matki.