Korpus gniazdowy

Podstawowy element ula, który zawiera w sobie ramki z woskowymi plastrami ułożone za sobą rzędem – jeden za drugim.