Pszczoła lotna

W zależności od wieku, pszczoły pełnią określone funkcje w ramach swojej rodziny. Mogą to być funkcje polegające m.in na karmieniu i ogrzewaniu młodszego rodzeństwa, sprzątaniu, budowaniu plastrów, przetwarzaniu pokarmu, ale też jego zbieraniu.

Za realizację ostatniego zadania odpowiadają pszczoły lotne, czyli pszczoły robotnice zdolne do pracy poza ulem. Do pszczół lotnych zaliczają się także pszczoły chroniące wejście do ula oraz pszczoły zwiadowczynie, które poszukują źródeł pokarmu.

By stać się pszczołą lotną trzeba skończyć pszczelą pełnoletniość, która wynosi około 15 dni. Aczkolwiek data ta nie jest sztywna, ponieważ jeśli zajdzie taka potrzeba np.: z powodu intensywnych pożytków, to do tej funkcji mogą zostać powołane pszczoły znacznie młodsze.