Krata odgrodowa

Przegroda z wąskimi szczelinami przez które mogą przecisnąć się pszczoły robotnice, ale nie jest to możliwe dla matki pszczelej. Z tego też powodu stosuje się ją do ograniczania matki i zmuszania do obecności w określonej części ula (np.: dla oddzielenia części gniazdowej w której składa jajka, od części nadstawkowej w której pszczoły gromadzą miód).