Pożytek

Pożytek pszczeli to zasób występujących naturalnie surowców pochodzenia roślinnego, które traktowane są przez pszczoły miodne jako źródło pokarmu. Pożytkiem pszczelim nazywa się pyłek kwiatowy, nektar oraz spadź. 

Zależnie od pory występowania pożytek pszczeli dzieli się na wczesny (wiosenny), główny (letni) oraz późny (jesienny). Możemy go też dzielić według miejsca występowania, czyli: leśny (stanowi roślinność leśna), łąkowy (pochodzi z łąk i pastwisk), polny (rośliny uprawne i chwasty) oraz osiedlowy (parki, przydroża i osiedla mieszkaniowe).

Przebieg i nasilenie pożytków pszczelich jest uzależniony od warunków atmosferycznych i różny w różnych częściach kraju, regionu, a nawet miasta. Dlatego, wykazuje ogromną zmienność z roku na rok i dla zapewnienia pszczołom stałego dostępu pokarmu, pszczelarze często stosują gospodarkę wędrowną (tzn. przewożą ule w kilka miejsc w ciągu roku).