Bezmateczność

Brak matki w rodzinie. Pszczoły budują wówczas tzw. mateczniki ratunkowe, które powstają z czerwiu otwartego i robią to, aby wychować sobie tzw. matkę ratunkową.