Ule kombinowane

Ule dzieli się ze względu na kierunki rozbudowy gniazda. I tak np.: w ulu leżaku, pojemność gniazda powiększana jest w poziomie. Z kolei w ulu stojaku, jego pojemność powiększana jest w pionie.

Połączeniem tych dwóch typów jest ul kombinowany, którego pojemność można powiększać dodając ramki (w części gniazdowej z matką) jak w ulach leżakach, a korpusy na miód dostawiając pod lub nad to gniazdo.