Pasieka

Wydzielony obszar na którym rozlokowane są ule, urządzenia pasieczne, a często także pracownia pasieczna, pozwalająca prowadzić określone prace w ciągu roku. 

Współcześnie terminem tym określa się pasiekę hodowlaną, której celem jest pomnażanie liczby pszczół o określonych walorach genetycznych, pozwalających na obfite zbiory produktów pszczelich.

Może ona mieć charakter stacjonarny (tj. ule zawsze znajdują się w obrębie określonej działki) lub ruchomy. 

W przypadku pasieki ruchomej (czyt, wędrownej), pszczelarz transportuje ule z miejsca na miejsce, w poszukiwaniu roślin pożytkowych. Dzieje się tak, gdy rodzime tereny są ubogie w roślinność zapewniającą stały i mocny dopływ pokarmu. Wówczas przewozi się rodziny w miejsce i w okresie zakwitania poszczególnych roślin.