Nadstawka

Inaczej miodnia, czyli dodatkowy korpus ula stawiany na części gniazdowej i służy pszczołom do gromadzenia miodu. Dzięki nadstawkom zwiększana jest kubatura ula. 

Mieszczące się w nich ramki mogą być jednakowej wielkości co ramki w gnieździe lub mogą być o połowę od nich mniejsze. Wówczas nazywamy je półnadstawkami.