Drutowanie ramek

Naciąganie drutu w ramkach w celu wprawienia węzy (inaczej wtopenia węzy). Druty naciąga się pionowo i do tego celu wykorzystuje się najczęściej ocynkowanego drutu stalowego. 

Drutowanie ramek wzmacnia konstrukcję ramki, w którą pszczoły wbudowywują swoje plastry.